V prípade podania sťažnosti Štátnej školskej inšpekcii (ŠŠI) postupujte nasledovne: TU!

Adresa sídla ŠŠI:

Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4
sekr_khsi@ssiba.sk
ssiba.sk

Hlavná inšpektorka

Generálna tajomníčka úradu

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
tel.: 02/654 118 91, 02/601 026 11
fax: 02/654 118 78
sekr_khsi@ssiba.sk 

Hlavný inšpektor

PaedDr. Ľuboš Tužinský, PhD.

hlavný štátny radca

tel.: 02/654 118 91, 601 026 26
fax: 02/654 118 78
sekr_khsi@ssiba.sk

Úsek inšpekčnej činnosti

Ing. Adriana Vykydalová

námestníčka HŠI
tel.: 02/654 118 87
fax: 02/654 118 90
sekr_usi@ssiba.sk

//goo.gl/mapa/školská_inšpekcia...

Školské inšpekčné centrum Bratislava

Mgr. Mária Partová, PhD.

riaditeľka
Černyševského 27
851 01 Bratislava 5
tel.: 02/63 811 037
tel.: 02/63 811 149
fax: 02/63 537 546
sicba@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Žilina

PaedDr. Tibor Lukács

riaditeľ
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041/50 596 00, 50 596 11
fax: 041/281 20 32
sicza@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Trnava

PaedDr. Zlatica Hagerová

riaditeľka
Jána Bottu 4
917 01 Trnava
tel.: 033/551 65 28
fax:: 033/551 28 63
sictt@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica

PaedDr. Jana Handzelová, PhD.

riaditeľka
Skuteckého 21
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/472 03 00
fax: 048/281 20 00
sicbb@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Trenčín

Mgr. Anna Pechová

riaditeľka
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 05 43
fax: 032/281 20 89
sictn@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Prešov

Mgr. Slavomír Moll

riaditeľ
Levočská 13
080 01 Prešov
tel.: 051/771 34 43
fax: 051/281 20 39
sicpo@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Nitra

PaedDr. Iveta Schoberová

riaditeľka
Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra
tel.: 037/652 23 57
fax: 037/281 20 69
sicnr@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Košice

RNDr. Monika Murínová

riaditeľka
Němcovej 30
040 01 Košice
tel.: 055/633 88 16
tel.: 055/799 46 15
tel.: 055/799 46 14
fax: 055/281 20 18
sicke@ssiba.sk