Články o dyslektických fontoch sa objavujú v médiách v poslednej dobe často. Je dobré vidieť rýchle a ľahké riešenia detských problémov. Jedno je ale isté, mnohým deťom dyslex fonty pomáhajú.

Aj keď treba na rovinu povedať, že nejestvuje doposiaľ žiadny dôkaz o tom, že špeciálne fonty dyslektikom čítanie uľahčujú. Učitelia, aj psychológovia priznávajú, že deti sa v čítaní vďaka týmto fontom zlepšili.

Je ale potrebné povedať, že sa často krát mnohé dobré veci dostávajú do praxe skôr, ako sa vedecky potvrdia. A to platí aj v prípade oboch známych fontov Dyslexie i OpenDyslexic.

Ako sa javí dys dieťaťu text, keď číta

Toto sú niektoré odlišnosti u dyslektických fontov, v porovnaní s tradičnými písmami Časti začiatočných písmen majú silnejšie a majú hrubšie linky. Podsada – základina písmena je stabilná a mohutná. To dieťaťu navodzuje predstavu istoty a bezpečnosti.

Línie niektorých zameniteľných písmen sú šikmé, ako je to napríklad u malého písmena „l“. Písmená, ktoré majú líniu paličky a chvostík, ako sú „b“, „d“ alebo „p“, majú každé rozdielnu dĺžku tela. A každé má navyše tielko naklonené.

Malé písmeno „b“ doľava, malé „d“ doprava a malé „p“ má líniu smerovanú zhora sprava, dolu doľava. To sú dobré záchytné body pre neisté dieťa. Tieto konkrétne grafické opatrenia, pravdepodobne, uľahčujú ľuďom s dyslexiou rozpoznať rozdiely medzi písmenami. Tie postupne fixujú a začnú používať automaticky pri čítaní. Majme ale na pamäti, že prísnejší výskum je ešte len potrebné urobiť, aby sa zistilo, či tieto písma skutočne pomáhajú s čítaním.

Webové stránky OpenDyslexic pripúšťajú nedostatočný výskum v oblasti celkového posúdenia fontu OpenDyslektic. Jeho FAQ sekcia uvádza, že “…neexistujú žiadne formálne štúdie uskutočnené na OpenDyslexic.“

Pravdepodobne ste si všimli, že i samotné telo tohto, konkrétneho článku je realizovaný v OpenDyslexic fonte.

OpenDyslexic môže mať pridanú hodnotu aj v tom, že jednotlivé písmená fontu sú viac od seba vzdialené. Dôvodom, prečo odstup môže mať vplyv na čítavosť má čo do činenia s tým, ako prítomnosť niektorých objektov (vrátane písmen) sa stretáva s našou schopnosťou vidieť niektoré aspekty toho, čo v konečnom smere nakoniec nielen vizualizujeme, ale čo a ako aj následne potom spracujeme. To sa označuje ako „zhlukovanie“. Nepatričné “zhlukovanie” sa vyskytuje viac u ľudí, ktorí majú dyslexiu. Bolo preto vyvodené, a zrejme správne, že čítanie textu s väčšou vzdialenosťou medzi písmenami zlepšuje schopnosť čítania u ľudí s dyslexiou.

Dys-fonty na web alebo do PC

Font OpenDyslexic
Font Dyslexie

Od dieťaťa, keď číta, sa niečo dôležité očakáva. My vieme, že o nič nejde, ale ono to cíti ináč. Celý problem sťaží aj sila jeho chcenia. Veľmi chce uspieť, potrebuje uspieť. Minule sa to moc nepodarilo a pani učiteľka nebola spokojná. Dieťa má v hlave zmätok, ani si možno neuvedomuje, že je pod neustálym tlakom. Dysfunkčné deti často nemajú dobré rodiny. Rodičia sú buď nedbanliví alebo naopak, veci prezentujú dôrazne a tvrdo. Ešte stale sme na hodine slovenského jazyka, ktorého súčasťou, pochopiteľne je aj čítanie. Dieťa sa uprene a chtivo pozerá na text v učebnici. Jednotlivé písmenká sa zlievajú a začínajú tancovať a medzi sebou si vymieňajú miesta. Nedajú sa nijako osedlať. Mihocú sa dieťaťu pred očami a slovká vyzerajú každú chvíľu ináč. Dieťa je vyľakané a vystrašené. Nakoniec to takmer každé vzdá a rozplače sa.

Určite problém nedramatizujeme. Takto je to! Ak sa vám predchádzajúca úprava textu čítala veľmi dobre, takpovediac bez akéhokoľvek zaváhania, môžete mať dyslexiu. Preto grafika kompenzačných písiem má mohutnú podsadu svojich jednotlivých znakov a nápadné odlišnosti. Ktoré majú stabilizovať vizualitu u takto ťažko skúšaného dieťaťa. A pritom všetkom dyslektik potrebuje, aby jeho písmo bolo malé. Pretože pri veľkých fontoch „text neobjíme“ a stráca sa v ňom. Ťažké je vyhovieť dys-decku. Vedci, a nielen ti, sa úporne snažia priblížiť všetkými svojimi snahami dyslektickému dieťaťu. Pochopiť jeho vnímanie a spracovávanie písma, tak ako ho vidí iba ono. Nevieme doposiaľ do akej miery sa im toto darí – možno sa úplne odkláňajú od cieľa. A možno… Štúdie odborníkov zúfalo chýbajú! Nie je to o neochote vedcov. Je to o zložitostiach chápať praktickú problematiku dyslexie samotnej. Psychológia sama na to nestačí. Dôležité je vedieť dyslexiu dobre kompenzovať.

Vieme dobre, že toto a toto nám pomáha, tak ako je to aj v prípade užitočných dyslektických webovských fontov. Prečo a vlastne aký kód užitočnosti konkrétne je v problematike prítomný? O tom, zatiaľ, ani len netušíme.

Jedno je však isté, dyslektické fonty sú účinné a pri čítaní deťom pomáhajú.