Slovensko cigánsky slovník (aj vulg.)

Počet položiek
Slovenská lexika Cigánska lexika