Slovensko - cigansky a cigansko - slovensky slovnik

Počet položiek
Slovenská lexika Cigánska lexika