DIS+

Myslíte si, že ste šikovný? Spravte si tento test.
Test Domino D48 bol vytvorený pre britské námorníctvo. Nájdite hodnotu poslednej kocky. Zmena hodnoty sa udeje klikaním myškou na prázdne polia kocky. Test sa skladá zo 44 otázok. Ak ste s označovaním hotový, kliknite na "Vyhodnotenie testu". Potom kliknite na ikonu, ktorá sa objaví a správne odpovede sú k dispozícii.