Nádor na mozgu

Príznaky nádoru na mozgu sa líšia podľa veľkosti, typu a umiestnenia nádoru. Symptómy vznikajú z dôvodu zničenia alebo poškodenia mozgu, či opuchu mozgu, alebo zablokovaním prúdu tekutiny, ktorá prúdi v mozgu a mieche.

Medzi niektoré z najčastejších príznakov mozgových nádorov patria bolesti hlavy, ktoré môžu byť závažné a sú zvyčajne horšie v dopoludňajších hodinách. Bolesť hlavy nemusí reagovať na obvyklé liečby bolestí hlavy. Medzi ďalšie symptómy nádoru na mozgu, môžu byť zmeny vo videní, reči alebo sluchu. Záchvaty alebo kŕče môžu byť tiež príznakmi nádoru na mozgu. Medzi ďalšie možné príznaky patria poruchy chôdze, problémy s rovnováhou, nevoľnosť a zvracanie, problémy s pamäťou, slabosť v jednej časti tela, ťažkosti so sústredením, zmeny osobnosti, a necitlivosť alebo brnenie v končatinách.

Je dôležité si uvedomiť, že všetky tieto príznaky môžu byť spôsobené aj inými chorobami a stavmi a najčastejšie vznikajú z iných zdrojov, ako z príčin nádoru na mozgu.

Nebezpečné príznaky nádoru na mozgu

Najčastejším vážným príznakom je neustála bolesť hlavy. K nej sa postupne alebo hneď môže pridružiť zvracanie, rozmazané videnie, zmätenosť, záchvaty, slabosť v končatinách či v časti tváre a zmeny nálad. Niekedy sú prítomné všetky tieto signály, inokedy iba niektoré.

Typy zhubných nádorov

 • primárne - vznikajúce z rôznych tkanív nervového systému
 • sekundárne - ktoré sú dôsledkom metastatického rozsevu nádorov iných orgánov.

  Primárne nádory sú:

 • Neuromas: nádor z nervových buniek
 • Meningeóm: nádor z buniek mozgových blán
 • Gliomas: nádor vznikajúci z gliálnych buniek, ktoré tvoria podporný a zásobovací systém pre nerv. bunky
 • Lymfóm: nádor vznikajúci z buniek imunitného systému nazývaných lymfocyty
 • Medulloblastoma: nádor rozvíjajúci sa hlavne v detstve, z embryonálnych, nezrelých mozgových buniek
 • Ependymomas: vzniká z ependymálnych buniek, ktoré pokrývajú tkanivá nervového systému
 • Zmiešané nádory: zložené z rôznych typov buniek v mozgu

  Sekundárne nádory sú:

  tvoria štvrtinu všetkých intrakraniálnych nádorov a v 75 % prípadov ide o mnohopočetné metastázy. Primárne mozgové nádory môžu vyrastať z:
 • buniek mozgového tkaniva – gliómy
 • mozgových plien – meningeómy
 • nervových pošiev – neurinómy
 • výstelky mozgových komôr – ependymómy
 • iných tkanív – adenómy hypofýzy či pinealómy.

  Symptómy a príznaky, ktoré môže nádor na mozgu vyvolať, sú veľmi rôznorodé a závisia od lokalizácie nádoru. Môžu sa vyskytovať jednotlivo alebo v kombinácii a sú rozdelené do štyroch hlavných skupín:

  1) Príznaky zvýšeného vnútrolebečného tlaku

 • Bolesti hlavy (vyskytujúce sa najmä v noci a v dopoludňajších hodinách)
 • Nevoľnosť a vracanie
 • Poruchy vedomia (ospalosť až komatické stavy)
 • Papilledema (edém sietnice oka)
 • pomalý pulz

  2) Neurologické Poruchy

 • Necitlivosť (na jednej strane tela a jednotlivých končatín)
 • Svalová slabosť a príznaky ochrnutia
 • Závrat
 • Hluchota
 • Poruchy reči
 • Poruchy prehĺtania
 • Zmyslové poruchy (napríklad so zreteľom na teplo, chlad, tlak alebo hmat)
 • Poruchy zraku (rozmazané videnie)

  3) Epileptické záchvaty

 • jednoduché fokálne záchvaty
 • komplexné fokálne záchvaty
 • generalizované záchvaty

  4) Duševné zmeny

 • Zmeny osobnosti (napríklad rýchla vznetlivosť, zvýšená rozptýlenosť pozornosti)
 • Zmena duševného zdravia (depresia, apatia, úzkosť)
 • Poruchy pamäte (znížená koncentrácia, zábudlivosť)
 • Dezorientácia

  Nádor na mozgu môže súvisieť s týmito stavmi

 • Problémy s rovnováhou
 • Poruchy chôdze
 • Bolesť hlavy
 • Zmeny počutia
 • Problémy s pamäťou
 • Nevoľnosť
 • Stuhnutosť
 • Osobnostné zmeny
 • Záchvaty
 • Zmeny v reči
 • Brnenie
 • Problémy so sústredením
 • Zmeny videnia
 • Zvracanie
 • Slabosť
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.