Lýtkový sval

Lýtkový sval je umiestnený na zadnej strane dolnej končatiny, a skladá sa z dvoch svalov: Gastroknemius je väčší lýtkový sval, tvoriaci hrču viditeľnú pod kožou. Gastroknemius má dve časti, alebo "hlavy", ktoré spoločne vytvárajú diamantový tvar. Soleus je menši, plochý sval, ktorý leží pod lýtkovým svalom.
Gastrocnemius a soleus svaly sa zužujú a zlučujú v spodnej časti lýtkového svalu. Tvrdé spojivové tkanivo v dolnej časti lýtkového svalu sa spojí s Achillovou šľachou. Achillova šľacha ústi do pätnej kosti (calcaneus). Pri chôdzi, behu alebo skákaní, lýtkový sval ťahá pätu hore, pre umožnenie pohybu dopredu.

Ochorenia lýtkového svalu

Strain lýtkového svalu: Natiahnutie lýtkového svalu môže spôsobiť utrhnutie niektorých svalových vlákien. Strain lýtkového svalu sa môže líšiť od mierneho stavu až k závažným stavom (úplné odtrhnutie lýtkového svalu).

Natiahnutý lýtkový sval: "Natiahnutie" sa týka pretiahnutia lýtkového svalu za jeho dispozičné, fyzické hranice.

Prasknutie lýtkového svalu: Kompletné natrhnutie lýtkového svalu, čo vedie k silnej bolesti a neschopnosti chôdze. Lýtkový sval sa môže zrútiť do jednotvarého alebo guľovitého tvaru, možno tento stav vnímať aj pohmatom.

Lýtkový sval - myozitída: Zápal lýtkového svalu. Infekcia alebo autoimunitné ochorenie (spôsobené imunitným systémom, ktorý omylom napáda vlastné tkanivá organizmu) aj keď myozitída je pomerne vzácna.

Rabdomyolýza: Telesné odbúravanie svalov v dôsledku dlhodobého tlaku, vedľajšími účinkami liekov, alebo závažným zdravotným stavom. Rabdomyolýza zvyčajne postihuje viac svalov celého tela.

Rakovina lýtkového svalu: Rakovina lýtkového svalu je neobvyklá. Nádor môže začať v lýtkovom svale, alebo sa rozšíri do lýtkového svalu odinakiaľ (tzv. metastázy).

Vyšetrenia lýtkového svalu

Magnetická rezonancia (MRI): MRI skener používa vysoko výkonný magnet a počítače vytvárajú vysoko detailné zábery lýtkového svalu a iných nožných štruktúr.

Počítačová tomografia (CT): CT skener vytvára viacero obrazov, snímkov, a počítač spracováva röntgeny do celkových obrazových predstáv o lýtkovom svale a iných štruktúr nohy.

Ultrazvuk lýtkového svalu: zariadenie umiestnené na koži odrazí vysokofrekvenčné zvukové vlny do priestoru lýtkového svalu, šliach a ďalších štruktúr v nohe. Signály sú prevedené do obrazov na video obrazovku, čo umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zobrazenie štruktúr vo vnútri tela.

Liečba lýtkového svalu

RICE terapia: Ide o mnemotechnickú pomôcku v angličtine, ale má platnosť aj u nás na Slovensku. Relax (Odpočinok), Ice (Ľad), Compression, (Kompresia - zvyčajne nie je nutná), a Elevation (Vyvýšenie, v zmysle nadvihnutia). RICE môže zlepšiť bolesť a opuch mnohých lýtkových zranení, navyše studené obklady môžu zabrániť drobným vnútorným krvácaniam v lýtku.

Chirurgia lýtkového svalu: Chirurgia môže byť potrebná pri celkovom natrhnutí lýtkového svalu, alebo pri odstránení lýtkového sarkómu svalu.

Chemoterapia: Lieky, ktoré zabíjajú nádorové bunky môžu byť na liečbu sarkómu alebo inej rakoviny postihujúcej lýtkový sval.

Radiačná terapia: Vysokoenergetické žiarenie je zamerané na rakovinové bunky, môže byť súčasťou liečby zhubného nádoru alebo inej rakoviny, ktorá má vplyv na lýtkový sval.

Kortikosteroidy: Prednison a podobné kortizónové lieky môžu liečiť niektoré formy myozitídy ovplyvňujúce lýtkový sval.

Antibiotiká: Lieky, ktoré zabíjajú baktérie môžu pomôcť pri liečbe niektorých foriem myozitídy ovplyvňujúcej lýtkový sval.

Fyzikálna terapia: V niektorých telesných prípadoch svalovej slabosti alebo zranenia, cvičebný program ktorý je navrhnutý a realizovaný pod dohľadom fyzioterapeuta môže pomôcť obnoviť silu a funkciu lýtkového svalu.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.