DIS+
Hraničná porucha osobnosti

Psychiatrické poruchy

Hraničná porucha osobnosti

Kategória
Poruchy osobnosti

Etiológia
Ako väčšina porúch osobnosti, existuje veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k rozvoju príznakov. Vzhľadom k tomu, že príznaky sú dlhotrvajúce, myšlienka, že príznaky sa začínajú objavovať už v detstve alebo aspoň dospievania je veľmi dobre prijatá. Negatívne dôsledky takýchto príznakov, ale nemusí za každú cenu znamenať, že si poruchu jedinec prenesie aj do dospelosti.

Príznaky sú často prítomné v dospievaní a takmer vždy už v mladej dospelosti. Tu môže byť história nestabilných vzťahov v živote človeka, a je potencionálna ako priemerná pravdepodobnosť sexuálneho zneužívania, násilia v rodine, a/alebo zanedbávania v detstve. Táto porucha je diagnostikovaná oveľa častejšie u žien.

Príznaky
Hlavné príznaky tohto ochorenia sa točia okolo nestabilných vzťahov, zlého alebo negatívneho vnímania seba samého, nekonzistentných nálad a významnej impulzivity. Hraničný porucha osobnosti ovplyvňuje to, ako sa správame k sebe i k ostatným..

Príznaky hraničnej poruchy osobnosti môžu zahŕňať:

Impulzívne a rizikové správanie, ako sú riskantné jazdy, nechránený sex, hazardné hry, vyčíňanie, alebo užívanie nelegálnych drog.
Deštruktívne správanie, vrátane sebapoškodzovania.
Striedanie nálad.
Krátke, ale intenzívne epizódy úzkosti alebo depresie
Nevhodný hnev a antagonistické chovanie, niekedy prerastú do ruvačky
Problémy s reguláciou emócií a impulzov.
Samovražedné správanie.
Pocit nepochopenia, zanedbania, osamotenia, prázdnoty, alebo beznádeje.
Pocity vlastnej nenávisti a seba ošklivenia.

Liečba
Liečba tohto ochorenia je dlhodobá, pretože symptómy boli prítomné po dlhšiu dobu, a v rozpore s mnohými aspektmi života človeka. Do vnútra orientovaná terapia môže byť užitočná, a výskum ukazuje zvýšenú potrebu pre kognitívno-behaviorálny prístup.

Prognóza
Prognózu je ťažké posúdiť. Kým porucha je chronickej povahy, postupné zlepšovanie je možné vidieť. Aj keď je ťažké, aby niekto meniť hlavné aspekty svojej osobnosti, príznaky tohto ochorenia sa môžu zlepšiť ako čo do počtu, tak aj intenzity príznakov. Dlhodobá liečba je takmer vždy nutná.