DIS+ DIS+ Bipolárna porucha

Bipolárna porucha

Príznaky bipolárnej poruchy závisia od toho, či postihnutý práve zažíva depresívnu alebo manickú epizódu. Osoba musí zažiť aspoň jednu manickú epizódu aby bol následne diagnostikovaný s bipolárnou poruchou. Symptómy a príznaky manických epizód sú expanzívna nálada, ponáhľajúca sa reč, prívaly myšlienok, znížená potreba spánku, zlý úsudok, zvýšenie cielenej činnosti, impulsivita, veľkolepé myšlienky (pacient má superschopnosti alebo zvláštne schopnosti) a tangenciálna reč (spína dokopy viac tém naraz).

Depresívne epizódy sa často striedajú s manickými epizódami pri bipolárnej poruche. Depresívnu epizódy možno charakterizovať pocitmi beznádeje, depresívnou náladou, znížený záujem o príjemné aktivity, zmeny chuti do jedla, poruchy spánku a zmeny v spánku, únava a problémy sa sústrediť. samovražedné myšlienky môže tiež sprevádzať príznaky depresie.

Aj keď bipolárna porucha je ničivý, dlhodobý stav, možno mať nálady na uzde ak je pacient v opatere odborníka. Vo väčšine prípadov, bipolárna porucha môže byť ovládaný pomocou liekov a psychologického poradenstva (psychoterapia).

Bipolárna porucha je spojená s výkyvmi nálad, ktoré sa pohybujú od minima depresie až po maxima mánie. Ak sa pacient vyskytne v depresii, môže cítiť smútok alebo beznádej a stratí záujem alebo potešenie z väčšiny činností. Keď sa nálada posúva v opačnom smere, môže mať pacient pocit eufórie a plnosti energie. Nálada sa môže zmeniť iba niekoľko krát za rok, ale môže sa vymeniť aj niekoľko krát za deň. V niektorých prípadoch, bipolárna porucha spôsobuje príznaky depresie a mánie súčasne.

Príznaky manickej fázy Bipolárnej poruchy

Eufória
Prehnané sebavedomie
Zlý úsudok
Rýchla reč
Závodivé myšlienky
Agresívne správanie
Tešenie sa prehnaným spôsobom, alebo podráždenie
Zvýšená fyzická aktivita
Rizikové správanie
Výdavkové nerozumné správanie a problémy s finančným mamažmentom
Zvýšená hnacia sila na dosiahnutie cieľov
Zvýšená sexuálna túžba
Znížená potreba spánku
Ľahká možnosť rozptýlenia
Užívanie drog alebo alkoholu
Časté absencie v práci alebo v škole
Ilúzia alebo výpadky reality (psychóza)
Nízky výkon v práci alebo v škole

Príznaky depresívnej fázy bipolárnej poruchy

Smútok
Beznádej
Samovražedné myšlienky alebo samovražedné správanie
Úzkosť
Pocity viny
Problémy so spánkom
Nízka chuť do jedla alebo zvýšená chuť do jedla
Únava
Strata záujmu o činnosti, kedysi považované za príjemné
Problémy so sústredením
Podráždenosť
Chronická bolesť, bez známej príčiny
Časté absencie v práci alebo v škole
Nízky výkon v práci alebo v škole

Ďalšie príznaky bipolárnej poruchy:

Sezónne zmeny nálady. Rovnako ako u sezónnej afektívnej poruche (SAD), niektorí ľudia s bipolárnou poruchou majú nálady, ktoré sa menia podľa ročných období. Niektorí ľudia sa s manickou alebo hypomanickou epizódou na jar alebo v lete "akoby stotožnia" a dokážu takto reagovať na počasie. Niektorí pacienti majú na jeseň a v zime manickú fázu a druhí na jar depresívnu zložku. Alebo aj obrátene.

Rýchle zmeny v bipolárnej poruche. Niektorí ľudia s bipolárnou poruchou majú rýchle zmeny nálady. To je definované ako mať štyri alebo viac zmien nálad v rámci jedného roka. Avšak, u niektorých ľudí k takýmto zmenám dochádza oveľa rýchlejšie, niekedy už dokonca behom hodín.

Psychóza. Ťažké epizódy buď mánie alebo depresie môže viesť k psychóze, odtrhnutiu sa od reality. Príznaky psychózy môžu byť falošné, silne držanie osobnej viery či nejakého presvedčenia o niečom (bludy) a počutie alebo videnie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie).