DIS+ ADHD

Potrebujete vyhľadať kliniku vo svojom okolí?

ADHD

ADHD je nedostatok pozornosti, ktorú jedinec venuje situácii, kedy je potrebné sa zamerať na danú udalosť alebo určitú situáciu. Nepozornosť je znakom jednoho z príznakov zloženej poruchy ADHD, ktorá môže mať vplyv na dospelých ale aj deti a dospievajúcich.

Nepozornosť pri ADHD je často sprevádzaná príznakmi, ako je nepokoj, problémy vykonávať pokojné aktivity, jedinec má problémy s výkonnou funkciou, prílišným hovorením. Nepozornosť sa môže dostaviť aj v dôsledku vonkajších faktorov, ako je ľahké rozptýlenie sa, rovnako je u jedinca citlivá situácia emocionálneho stresu, úzkosti, konfliktu, hnevu, alebo inej zmeny nálady.

Nepozornosť môže byť tiež zaznamenaná v súvislosti s lekárskym problémom, ktorý interferuje s kognitívnými funkciami jedinca, ako je napríklad mŕtvica alebo demencia.

Nepozornosť môže byť pozorovaná najčastejšie u malých detí a býva klasifikovaná ako školská porucha.

I depresia a súvisiace stavy môžu spôsobiť zmeny nálady, ktoré môžu zahŕňať nedostatok pozornosti a záujmu o bežné denné činnosti.

Možné ochorenia a súvislosti s príznakom ADHD

 • ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou u detí),porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje najčastejšie problémy u deti v školskom prostredí. Viac o problematike dys nájdete na stránke www.displus.sk
 • ADHD dospelých (porucha pozornosti a hyperaktivity),deficit pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežné detské správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.
 • Alkoholizmus je choroba, ktorá predstavuje nie normálny vzťah k požívaniu alkoholických nápojov.
 • Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky a varovné príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú stratu pamäti.
 • Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný duševnými i fyzickými príznaky. Úzkostné poruchy sú vážne zdravotné ochorenie
 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dospievajúcich je narušenie neurokognitívného fungovania.
 • Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná striedaním depresívnych a manických epizód.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je zmena kapacity pamäte, je natoľko závažná, že zasahuje do všetkých segmentov života.
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telesné, náladové a myšlienkové ovplyvnenie a mení vzťah k celkovému prístupu k životu. Je to vážne ochorenie
 • Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje drogu vyhľadávajúce impulzívne správanie cez vážne negatívne dôsledky pre užívateľa.
 • Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.
 • Poruchy učenia môžu spôsobiť jednotlivcovi problémy učenia a znížiť hodnotu jeho školských zručností.
 • Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Príznakmi sú únava, pocity tuhosti a ťažkosti s končatinami, kŕče, zvýšená sekrécia slín, sĺz a potu.
 • Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode. Dôvodom sú rýchle hormonálne zmeny po pôrode.
 • Sezónna afektívna porucha je druh depresie, ktorá sa objavuje ako sa dni skracujú na jeseň a na zimu.
 • Stres dochádza k nemu, keď sily vonkajšieho sveta dramaticky dopadajú na jednotlivca. Stres je normálnou súčasťou života.
 • Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobená je buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.