Pomer pás / výška - WHtR kalkulačka


Pomer pás/výška je vhodný ukazovateľ obezity ako súčasť celkového obrazu kardiovaskulárneho rizika. Tento fitness kalkulátor vám vypočíta WHtR (pomer pásu a výšky) u mužov a žien a omnoho presnejšie ako BMI stanoví proporcie vášho tela.

v cm
v cm
Muž
Žena
Pomer pás / výška (WHtR) - MUŽI
Menšie WHtR než 35 Abnormálne chudé mužské telo
3543 WHtR Extrémne chudé mužské telo
4346 WHtR Štíhle a zdravé mužské telo
4653 WHtR Zdravé, normálne a atraktívne mužské telo
5358 WHtR Mužské telo s nadváhou
5863 WHtR Mužské telo s extrémnou nadváhou / obezitou
Viac ako 63 WHtR Vysoko obézne mužské telo
Pomer pás / výška (WHtR) - ŽENY
Menšie WHtR než 35 Abnormálne chudé ženské telo
3542 WHtR Extrémne chudé ženské telo
4246 WHtR Štíhle a zdravé ženské telo
4649 WHtR Zdravé, normálne a atraktívne ženské telo
4954 WHtR Ženské telo s nadváhou
5458 WHtR Ženské telo s extrémnou nadváhou / obezitou
Viac ako 58 WHtR Vysoko obézne ženské telo

DIS+