DIS+

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
Počet položiek
Slovenská lexika Nemecká lexika