DIS+, Nemecko slovenský a slovensko nemecký slovník


Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
Počet položiek
Slovenská lexika Nemecká lexika