CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G99 Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 • G99.0* Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
  Amyloidná autonómna neuropatia (E85.-†)
  Diabetická autonómna neuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)

 • G99.1* Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách zatriedených inde

 • G99.2* Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
  Syndrómy kompresie prednej miechovej a chrbticovej artérie (M47.0†)
  Myelopatia pri
  • poruchách medzistavcových platničiek (M50.0†, M51.0†)
  • nádorovej chorobe (C00 - D48†)
  • spondylóze (M47.-†)

 • G99.8* Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
 • G99 Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde