DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G98 Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde

Porucha nervového systému NS
G98 Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde