CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G97 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde

  • G97.0 Vymokanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
  • G97.1 Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu
  • G97.2 Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate
  • G97.8 Iné pozákrokové poruchy nervového systému
  • G97.9 Bližšie neurčená pozákroková porucha nervového systému
  • G97 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde