CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G95 Iné choroby miechy

Nezahŕňa:
myelitis (G04.-)

 • G95.0 Syringomyelia a syringobulbia
 • G95.1 Vaskulárne myelopatie
  Akútny infarkt miechy (embolický) (neembolický)
  Arteriálna trombóza miechy
  Hematomyelia
  Nepyogénna intraspinálna flebitída a tromboflebitída
  Opuch miechy
  Subakútna nekrotická myelopatia

  Nezahŕňa:
  intraspinálnu flebitídu a tromboflebitídu okrem nepyogénnej (G08)

 • G95.2 Nešpecifikovaná kompresia miechy
 • G95.8 Iné špecifikované choroby miechy Spinálny mechúr NS
  Myelopatia
  • vyvolaná liečivami
  • vyvolaná ožiarením
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie
  vonkajšieho činiteľa.

  Nezahŕňa:
  neurogénny močový mechúr
  • NS (N31.9)
  • zavinený syndrómom cauda equina (G83.4)
  neuromuskulárnu dysfunkciu močového mechúra bez zmienky o lézii miechy (N31.-)

 • G95.9 Bližšie neurčená choroba miechy Myelopatia NS
 • G95 Iné choroby miechy