CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G94 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde

  • G94.0* Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (A00 - B99†)
  • G94.1* Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
  • G94.2* Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
  • G94.8* Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
  • G94 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde