DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G93 Iné poruchy mozgu

 • G93.0 Mozgové cysty
  Arachnoidálna cysta
  Porencefalitická cysta získaná

  Nezahŕňa:
  získané periventrikulárne cysty novorodenca (P91.1)
  vrodené mozgové cysty (Q04.6)

 • G93.1 Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde
  Nezahŕňa: komplikujúce
  • potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.8)
  • ťarchavosť alebo pôrod (O29.2, O74.3, O89.2)
  komplikáciu lekárskej starostlivosti (T80 - T88)
  novorodeneckú anoxiu (P21.9)

 • G93.2 Benígna intrakraniálna hypertenzia
  Nezahŕňa: hypertenznú encefalopatiu (I67.4)

 • G93.3 Syndróm únavy po viróze
  Benígna myalgická encefalomyelitída

 • G93.4 Nešpecifikovaná encefalopatia
  Nezahŕňa: encefalopatiu
  • alkoholickú (G31.2)
  • toxickú (G92)

 • G93.5 Stlačenie mozgu
  Kompresia mozgového kmeňa
  Herniácia mozgového kmeňa
  Nezahŕňa: traumatickú kompresiu mozgu (difúznu) (S06.2)
  • fokálnu (S06.3)

 • G93.6 Opuch mozgu
  Nezahŕňa: mozgový edém
  zavinený poškodením pri pôrode (P11.0)
  traumatický (S06.1)

 • G93.7 Reyov syndróm
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

 • G93.8 Iné špecifikované poruchy mozgu
  Postradiačná encefalopatia
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

 • G93.9 Nešpecifikovaná porucha mozgu
 • G93 Iné poruchy mozgu