CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G92 Toxická encefalopatia

Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej látky.
G92 Toxická encefalopatia