CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G91 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus

Zahŕňa:
získaný hydrocefalus

Nezahŕňa:
hydrocefalus
• vrodený (Q03.-)
• zavinený vrodenou toxoplazmózou (P37.1)

  • G91.0 Komunikujúci hydrocefalus
  • G91.1 Obštrukčný hydrocefalus
  • G91.2 Normotenzný hydrocefalus
  • G91.3 Nešpecifikovaný poúrazový hydrocefalus
  • G91.8 Iný hydrocefalus
  • G91.9 Nešpecifikovaný hydrocefalus
  • G91 Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus