CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G90 Poruchy autonómneho nervového systému

Nezahŕňa:
dysfunkciu autonómneho nervového systému zavinenú alkoholom (G31.2)

 • G90.0 Idiopatická periférna autonómna neuropatia
  Synkopa karotického sínusu

 • G90.1 Familiárna dysautonómia [Rileyova-Dayova]
 • G90.2 Hornerov syndróm
  Bernardov(-Hornerov) syndróm

 • G90.3 Multisystémová degenerácia
  Neurogénna ortostatická hypotenzia [Shyova-Dragerova]

  Nezahŕňa:
  ortostatickú hypotenziu NS (I95.1)

 • G90.8 Iné poruchy autonómneho nervového systému
 • G90.9 Nešpecifikovaná porucha autonómneho nervového systému
 • G90 Poruchy autonómneho nervového systému