CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy (G80 - G83)

G82 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

Poznámka:
Na prvotné kódovanie sa má táto položka použiť len vtedy, ak sa vyznačené stavy uvádzajú bez bližšej špecifikácie alebo sú staré či dlhotrvajúce, ale bez špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie na identifikovanie týchto stavov vznikajúcich z akejkoľvek príčiny.

Nezahŕňa:
vrodenú mozgovú obrnu a obrnu detského veku (G80.-)

 • G82.0 Chabá paraplégia
 • G82.1 Spastická paraplégia
 • G82.2 Nešpecifikovaná paraplégia
  Ochrnutie oboch dolných končatín NS
  Paraplégia (dolná) NS

 • G82.3 Chabá tetraplégia
 • G82.4 Spastická tetraplégia
 • G82.5 Nešpecifikovaná tetraplégia
  Kvadruplégia NS
 • G82 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)