CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy (G80 - G83)

G81 Hemiplégia

Poznámka:
Na prvotné kódovanie sa má táto položka použiť len vtedy, ak sa hemiplégia (úplná) (neúplná) uvádza bez bližšej špecifikácie, alebo je stará či dlhotrvajúca, ale bez špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie na identifikovanie týchto typov hemiplégie vznikajúcej z akejkoľvek príčiny.

Nezahŕňa:
kongenitálne a infatilné mozgové ochrnutie (G80.-)

  • G81.0 Chabá hemiplégia
  • G81.1 Spastická hemiplégia
  • G81.9 Nešpecifikovaná hemiplégia
  • G81 Hemiplégia