CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy (G80 - G83)

G80 Detské mozgové ochrnutie

Zahŕňa:
Littleovu chorobu

Nezahŕňa:
dedičnú spastickú paraplégiu (G11.4)

 • G80.0 Spastické mozgové ochrnutie
  Vrodená spastická paralýza (mozgová)

 • G80.1 Spastická diplégia
 • G80.2 Infatilná hemiplégia
 • G80.3 Dyskinetické mozgové ochrnutie
  Atetoidné mozgové ochrnutie

 • G80.4 Ataxické mozgové ochrnutie
 • G80.8 Iné infantilné mozgové ochrnutie
  Zmiešané syndrómy mozgového ochrnutia

 • G80.9 Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie
  Mozgové ochrnutie NS
 • G80 Detské mozgové ochrnutie