CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Choroby nervovosvalovej platničky a svalu (G70 - G73)

G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde

 • G73.0* Myastenické syndrómy pri endokrinných chorobách
  Myastenické syndrómy pri
  • diabetickej amyotrofii (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)
  • tyreotoxikóze (hypertyreóze) (E05.-†)

 • G73.1* Eatonov-Lambertov syndróm (C80†)
 • G73.2* Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
 • G73.3* Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde
 • G73.4* Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
 • G73.5* Myopatia pri endokrinných chorobách

  Myopatia pri
  • hyperparatyreóze (E21.0 - .3†)
  • hypoparatyreóze (E20.-†)
  Tyreotoxická myopatia (E05.-†)

 • G73.6* Myopatia pri metabolických chorobách Myopatia pri
  • glykogenóze (E74.0†)
  • lipidózach (E75.-†)

 • G73.7* Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
  Myopatia pri
  • reumatoidnej artritíde (M05 - M06†)
  • sklerodermii (E34.8†)
  • Sjögrenovom syndróme (syndróme sicca) (M35.0†)
  • systémovom lupus erythematosus (M32.1†)
 • G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde