CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Choroby nervovosvalovej platničky a svalu (G70 - G73)

G72 Iné myopatie

Nezahŕňa:
arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
dermatopolymyositis (M33.-)
ischemický infarkt svalu (M62.2)
myositis (M60.-)
polymyositis (M33.2)

 • G72.0 Myopatia zapríčinená liečivom
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

 • G72.1 Alkoholická myopatia
 • G72.2 Myopatia zavinená inými toxickými látkami Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej látky.

 • G72.3 Periodická paralýza
  Periodická paralýza (familiárna)
  • hyperkaliémická
  • hypokaliémická
  • myotonická
  • normokaliémická

 • G72.4 Zápalová myopatia nezatriedená inde
 • G72.8 Iné špecifikované myopatie
 • G72.9 Nešpecifikovaná myopatia
 • G72 Iné myopatie