CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Choroby nervovosvalovej platničky a svalu (G70 - G73)

G70 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky

Nezahŕňa:
botulizmus (A05.1) prechodnú novorodeneckú myastheniu gravis (P94.0)

  • G70.0 Myasthenia gravis
    Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo príčinným faktorom.

  • G70.1 Toxické myoneurálne poruchy
    Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej látky.

  • G70.2 Vrodená a vývinová myasténia
  • G70.8 Iné špecifikované myoneurálne poruchy
  • G70.9 Nešpecifikovaná myoneurálna porucha
  • G70 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky