DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému (G60 - G64)

G64 Iné poruchy periférneho nervového systému

Porucha periférneho nervového systému NS
G64 Iné poruchy periférneho nervového systému