DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému (G60 - G64)

G63 Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde

 • G63* Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
 • G63.0* Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde Polyneuropatia (pri)
  záškrte (A36.8†)
  infekčnej mononukleóze (B27.-†)
  lepre (A30.-†)
  Lymskej chorobe (A69.2†)
  mumpse (B26.8†)
  neskorom syfilise (A52.1†)
  kongenitálnom syfilise (A50.4†)
  tuberkulóze (A17.8†)
  postherpetická - poplazivcová (B02.2†)

 • G63.1* Polyneuropatia pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
 • G63.2* Diabetická polyneuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)
 • G63.3* Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07†, E15 - E16†, E20 - E34†, E70 - E89†)
 • G63.4* Polyneuropatia pri nedostatočnej výžive (E40 - E64†)
 • G63.5* Polyneuropatia pri systémových chorobách spojivového tkaniva (M30 - M35†)
 • G63.6* Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25†, M40 - M96†)
 • G63.8* Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde Uremická neuropatia (N18.8†)
 • G63 Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde