CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému (G60 - G64)

G62 Iné polyneuropatie

 • G62.0 Polyneuropatia zapríčinená liečivom
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

 • G62.1 Alkoholická polyneuropatia
 • G62.2 Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej látky.

 • G62.8 Iné špecifikované polyneuropatie
  Polyneuropatia zapríčinená žiarením
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola)na identifikovanie príčiny.

 • G62.9 Nešpecifikovaná polyneuropatia
  Neuropatia NS
 • G62 Iné polyneuropatie