CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému (G60 - G64)

G61 Zápalová polyneuropatia

Nezahŕňa: neuralgiu NS (M79.2)
neuritídu NS (M79.2)
periférnu neuritídu v ťarchavosti (O26.8)
radikulitídu NS (M54.1)

G61 Zápalová polyneuropatia

G61.0 Guillainov-Barrého syndróm

Akútna (po) infekčná polyneuritída

G61.1 Sérová neuropatia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

G61.8 Iné zápalové polyneuropatie

G61.9 Nešpecifikovaná zápalová polyneuropatia

G61 Zápalová polyneuropatia