CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému (G60 - G64)

G60 Dedičná a idiopatická neuropatia

 • G60.0 Dedičná motorická a senzorická neuropatia Choroba
  • Charcotova-Marieova-Toothova
  • Déjerineova-Sottasova
  Dedičná motorická a senzorická neuropatia I. - IV. typu
  Hypertrofická neuropatia dojčenského veku
  Atrofia ihlicových svalov (axonálny typ) (hypertrofický typ)
  Syndróm Roussyho-Levyho

 • G60.1 Refsumova choroba
 • G60.2 Neuropatia spojená s hereditárnou ataxiou
 • G60.3 Idiopatická progresívna neuropatia
 • G60.8 Iné dedičné a idiopatické neuropatie Morvanova choroba
  Nelatonov syndróm
  Senzorická neuropatia
  • dominantne dedičná
  • recesívne dedičná

 • G60.9 Nešpecifikovaná dedičná a idiopatická neuropatia
 • G60 Dedičná a idiopatická neuropatia