CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G59 Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde

  • G59.0* Diabetická mononeuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)
  • G59.8* Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde
  • G59 Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde