DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G58 Iné mononeuropatie

Nezahŕňa:
bežné traumatické poruchy nervu, nervového koreňa a nervových spletí - pozri poranenie nervu podľa telových oblastí
neuralgia NS (M79.2)
neuritída NS (M79.2)
zápal periférnych nervov v ťarchavosti (O26.8)
zápal nervových koreňov - radiculitis NS (M54.1)

  • G58 Iné mononeuropatie
  • G58.0 Medzirebrová neuropatia
  • G58.7 Viacnásobná mononeuritída - mononeuritis multiplex
  • G58.8 Iné špecifikované mononeuropatie
  • G58.9 Nešpecifikovaná mononeuropatia
  • G58 Iné mononeuropatie