CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G57 Mononeuropatie dolnej končatiny

Nezahŕňa:
bežnú traumatickú poruchu nervu - pozri poranenie nervu podľa telových oblastí
 • G57.0 Poškodenie sadacieho nervu (n. ischadicus) Nezahŕňa:
  ischias
  • NS (M54.3)
  • pripísaný poruche intervertebrálnej platničky (M51.1)

 • G57.1 Meralgia paraesthetica
  Syndróm bočného kožného nervu stehna

 • G57.2 Poškodenie stehnového nervu (n. femoralis)
 • G57.3 Poškodenie spoločného ihlicového nervu (n. peroneus gommunis)
  Ochrnutie ihlicového nervu

 • G57.4 Poškodenie hĺbkového ihlicového nervu (n. peroneus profundus)
 • G57.5 Syndróm tarzálneho tunela
 • G57.6 Poškodenie stupajového nervu (n. plantaris)
  Mortonova metatarzalgia

 • G57.8 Iné mononeuropatie dolnej končatiny
  Medziprstový neuróm dolnej končatiny

 • G57.9 Nešpecifikovaná mononeuropatia dolnej končatiny
 • G57 Mononeuropatie dolnej končatiny