CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G56 Mononeuropatie hornej končatiny

Nezahŕňa:
bežnú traumatickú poruchu nervu - pozri poranenie nervu podľa telových oblastí

  • G56.0 Syndróm karpálneho tunela
  • G56.1 Iné poškodenie stredového nervu (n. medianus)
  • G56.2 Poškodenie lakťového nervu (n. ulnaris) Oneskorené ochrnutie lakťového nervu

  • G56.3 Poškodenie vretenného nervu (n. radialis)
  • G56.4 Kauzalgia
  • G56.8 Iné mononeuropatie hornej končatiny
    Interdigitálny neuróm hornej končatiny
  • G56.9 Nešpecifikovaná mononeuropatia hornej končatiny
  • G56 Mononeuropatie hornej končatiny