DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G55 Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde

  • G55.0* Kompresie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
  • G55.1* Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových platničiek (M50 - M51†)
  • G55.2* Kompresie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)
  • G55.3* Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46†, M48.-†, M53 - M54†)
  • G55.8* Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde
  • G55 Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde