CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G54 Poruchy nervových koreňov a spletí

Nezahŕňa:
bežné traumatické poruchy nervových koreňov a spletí - pozri poranenie nervu podľa telových častí
poruchy medzistavcových platničiek (M50 - M51)
neuralgiu alebo neuritídu NS (M79.2)
neuritídu alebo radikulitídu
• brachiálnu NS (M54.1)
• lumbálnu NS (M54.1)
• lumbosakrálnu NS (M54.1)
• torakálnu NS (M54.1)
radikulitídu NS (M54.1)
radikulopatiu NS (M54.1)
spondylózu (M47.-)

 • G54.0 Poruchy plecovej spleti (plexus brachialis)
  Syndróm hrudníkového výpustu - thoracic outlet syndrome

 • G54.1 Poruchy lumbosakrálnej spleti (plexus lumbosacralis)
 • G54.2 Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde
 • G54.3 Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde
 • G54.4 Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde
 • G54.5 Neuralgická amyotrofia
  Parsonageov-Aldrenov-Turnerov syndróm
  Neuritída plecového pletenca

 • G54.6 Syndróm fantómovej (neskutočnej) končatiny s bolesťou
 • G54.7 Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
  Syndróm fantómovej končatiny NS

 • G54.8 Iné poruchy nervových koreňov a spletí
 • G54.9 Nešpecifikovaná porucha nervového koreňa a spleti
 • G54 Poruchy nervových koreňov a spletí