CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G53 Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde

 • G53.0* Neuralgia po zostere (opasci) (B02.2†)
  Postherpetická
  • ganglionitis geniculata
  • neuralgia trigeminu

 • G53.1* Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (A00 - B99†)

 • G53.2* Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8†)
 • G53.3* Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
 • G53.8* Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde
 • G53 Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde