CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G52 Poruchy ostatných hlavových nervov

Nezahŕňa:
poruchy
• akustického [VIII.] nervu (H93.3)
• zrakového [II.] nervu (H46, H47)
paralytickú škuľavosť zavinenú ochrnutím nervu (H49.0 - H49.2)

 • G52.0 Poruchy čuchového nervu (n. olfactorius)
  Porucha I. hlavového nervu

 • G52.1 Poruchy jazykovohltanového nervu (n.glossopharyngeus)
  Glosofaryngeálna neuralgia
  Porucha IX. hlavového nervu

 • G52.2 Poruchy blúdivého nervu (n.vagus)
  Poruchy pneumogastrického [X.] nervu

 • G52.3 Poruchy podjazykového nervu (n.hypoglossus)
  Porucha XII. hlavového nervu

 • G52.7 Poruchy viacerých hlavových nervov
  Polyneuritis cranialis

 • G52.8 Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov
 • G52.9 Nešpecifikovaná porucha hlavového nervu
 • G52 Poruchy ostatných hlavových nervov