DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G51 Poruchy spánkového nervu (N. Facialis)

Zahŕňa:
poruchy VII. hlavového nervu

 • G51.0 Bellovo ochrnutie
  Ochrnutie tváre

 • G51.1 Ganglionitis geniculata
  Nezahŕňa: postherpetickú (poplazivcovú) ganglionitis geniculata (B02.2)

 • G51.2 Melkerssonov syndróm
  Melkerssonov-Rosenthalov syndróm

 • G51.3 Klonický hemifaciálny spazmus
 • G51.4 Tvárová myokymia
 • G51.8 Iné poruchy tvárového nervu
 • G51.9 Nešpecifikovaná porucha tvárového nervu
 • G51 Poruchy spánkového nervu (N. Facialis)