DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G50 - G59)

G50 Poruchy trojklaného nervu (N. Trigeminus)

Zahŕňa:
poruchy V. hlavového nervu

  • G50.0 Neuralgia trojklaného nervu
    Syndróm paroxyzmálnej bolesti tváre
    Tic douloureus

  • G50.1 Atypická bolesť tváre
  • G50.8 Iné poruchy trojklaného nervu
  • G50.9 Nešpecifikovaná porucha trojklaného nervu
  • G50 Poruchy trojklaného nervu (N. Trigeminus)