DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Epizodické a záchvatové poruchy (G40 - G47)

G47 Poruchy spánku

Nezahŕňa:
nočnú moru (F51.5)
neorganické poruchy spánku (F51.-)
pavor nocturnus (F51.4)
námesačníctvo (F51.3)

 • G47.0 Poruchy zaspávania a udržiavania spánku [insomnie]
 • G47.1 Poruchy z nadmernej ospanlivosti [hypersomnie]
 • G47.2 Poruchy cyklu spánok - bdenie
  Syndróm oneskorenej spánkovej fázy
  Nepravidelný typ cyklu spánok - bdenie

 • G47.3 Spánková apnea

  Spánková apnea
  centrálna
  obštrukčná

  Nezahŕňa:
  Pikwickovský syndróm (E66.2)
  spánkovú apneu novorodencov (P28.3)

 • G47.4 Narkolepsia a katoplexia
 • G47.8 Iné poruchy spánku
  Kleineov-Levinov syndróm
 • G47.9 Nešpecifikovaná porucha spánku
 • G47 Poruchy spánku