DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Epizodické a záchvatové poruchy (G40 - G47)

G44 Iné syndrómy bolesti hlavy

Nezahŕňa: atypickú bolesť tváre (G50.1)
bolesť hlavy NS (R51)
neuralgiu trojklaného nervu (G50.0)

G44.0 Syndróm migrénovej neuralgie
Chronická paroxyzmálna hemikránia
Migrénová neuralgia (zdĺhavá bolesť hlavy)

 • chronická
 • epizodická

  G44.1 Bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu nezatriedená inde
  Vaskulárna bolesť hlavy NS

  G44.2 Bolesť hlavy tenzného typu

 • Zdĺhavá bolesť hlavy z celkového napätia
 • Epizodická tenzná bolesť hlavy
 • Tenzná bolesť hlavy NS

  G44.3 Zdĺhavá poúrazová bolesť hlavy

  G44.4 Bolesť hlavy zapríčinená liečivom nezatriedená inde
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

  G44.8 Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy

 • G44 Iné syndrómy bolesti hlavy