CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Epizodické a záchvatové poruchy (G40 - G47)

G43 Migréna

Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo etiologickým faktorom.

Nezahŕňa:
bolesť hlavy (R51)
G43.0 Migréna bez aury [bežná migréna]
G43.1 Migréna s aurou [klasická migréna]

Migréna

 • aura bez bolesti hlavy
 • bazilárna
 • ekvivalenty
 • familiárna hemiplegická
 • s náhlym nástupom aury
 • predĺženou aurou
 • typickou aurou

  G43.2 Migrénový stav
  G43.3 Komplikovaná migréna
  G43.8 Iná migréna
  Oftalmoplegická migréna
  Retinálna migréna

  G43.9 Nešpecifikovaná migréna

 • G43 Migréna