CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Epizodické a záchvatové poruchy (G40 - G47)

G40 epilepsia - zrádnik

Nezahŕňa:
Landauov-Kleffnerov syndróm (F80.3)
záchvat (kŕčov) NS (R56.8)
status epilepticus (G41.-)
Toddovu paralýzu (G83.8)

 • G40.0 Idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna) (parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi
  Benígna epilepsia detského veku s centrotemporálnymi EEG hrotmi
  Epilepsia detského veku s okcipitálnymi EEG záchvatmi

 • G40.1 Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna) (parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi
  Záchvatové zmeny vedomia
  Jednoduché parciálne kŕče, ktoré sa vyvíjajú do sekundárne generalizovaných kŕčov

 • G40.2 Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna) (parciálna) s komplexnými parciálnymi kŕčmi
  Záchvaty so zmenou vedomia, často s automatizmami
  Komplexné parciálne kŕče, ktoré sa vyvíjajú do sekundárne generalizovaných kŕčov

 • G40.3 Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy

  Benígna
  • myoklonická epilepsia v dojčenskom veku
  • novorodenecké kŕče (familiárne)

  Detská epilepsia s absenciou [pyknolepsia]
  Epilepsia s kŕčmi (grand mal) pri prebúdzaní

  Juvenilná
  • epilepsia s absenciou
  • myoklonická epilepsia [impulzívny petit mal]

  Nešpecifické epileptické záchvaty
  • atonické
  • klonické
  • myoklonické
  • tonické
  • tonicko-klonické

 • G40.4 Iná generalizovaná epilepsia a epileptické syndrómy Epilepsia s
  • chýbaním myoklonu
  • s myoklonicko-astatickými záchvatmi

  Infantilné spazmy
  Lennoxov-Gastautov syndróm
  Salaamove záchvaty
  Symptomatická skorá myoklonická encefalopatia
  Westov syndróm

 • G40.5 Špeciálne epileptické syndrómy
  Epilepsia partialis continua [Koževnikovova]

  Epileptické záchvaty súvisiace s
  • alkoholom
  • liečivami
  • hormonálnymi zmenami
  • ukrátením o spánok
  • stresom

  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo príčinným faktorom.

 • G40.6 Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich)
 • G40.7 Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand mal
 • G40.8 Iná epilepsia Epilepsia a epileptické syndrómy bez určenia či sú fokálne alebo generalizované
 • G40.9 Nešpecifikovaná epilepsia Epileptické
  • kŕče NS
  • záchvaty NS
 • G40 epilepsia - zrádnik