CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému (G35 - G37)

G37 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému

 • G37.0 Difúzna skleróza
  Periaxiálna encefalitída
  Schilderova choroba
  Nezahŕňa:
  adrenoleukodystrofiu [Addisonovu-Schilderovu] (E71.3)

 • G37.1 Centrálna demyelinizácia corpus callosum
 • G37.2 Centrálna pontínna myelinolýza
 • G37.3 Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového systému
  Akútna myelitis transversa NS
  Nezahŕňa: roztrúsenú sklerózu (G35)
  neuromyelitis optica [Devicova] (G36.0)

 • G37.4 Subakútny nekrotizujúci zápal miechy
 • G37.5 Koncentrická skleróza [Balóova]
 • G37.8 Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
 • G37.9 Nešpecifikovaná demyelinizačná choroba centrálneho nervového systému
 • G37 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému