DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné degeneratívne choroby nervového systému (G30 - G32)

G32 Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

  • G32.0* Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde
    Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri nedostatku vitamínu B12 (E53.8†)

  • G32.8* Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
  • G32 Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde