CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné degeneratívne choroby nervového systému (G30 - G32)

G31 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde

Nezahŕňa:
Reyov syndróm (G93.7)

 • G31.0 Ohraničená mozgová atrofia
  Pickova choroba
  Progresívna izolovaná afázia

 • G31.1 Senilná degenerácia mozgu nezatriedená inde

  Nezahŕňa:
  Alzheimerovu chorobu (G30.-)
  senilitu NS (R54)

 • G31.2 Degenerácia nervového systému zapríčinená alkoholom

  Alkoholická
  cerebelárna
  ataxia
  degenerácia
  cerebelárna degenerácia
  encefalopatia

  Porucha funkcie autonómneho nervového systému zavinená alkoholom

 • G31.8 Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému
 • Degenerácia sivej hmoty [Alpersova]
 • Subakútna nekrotizujúca encefalopatia [Leighova]

 • G31.9 Nešpecifikovaná degeneratívna choroba nervového systému
 • G31 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde