CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti (G20 - G26)

G25 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

 • G25.0 Esenciálny tremor (trasľavosť)
  Familiárny tremor

  Nezahŕňa:
  tremor NS (R25.1)

 • G25.1 Trasľavosť vyvolaná liečivom
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

 • G25.2 Iné nešpecifikované formy trasľavosti
  Intenčný tremor

 • G25.3 Myoklonus
  Myoklonus vyvolaný liečivom
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo príčinným faktorom.
  Nezahŕňa:
  tvárovú myokymiu (G51.4)
  myoklonickú epilepsiu (G40.-)

 • G25.4 Chorea vyvolaná liečivom
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

 • G25.5 Iná chorea
  Chorea NS

  Nezahŕňa:
  choreu NS s postihnutím srdca (I02.0)
  Huntingtonovu choreu (G10)
  reumatickú choreu (I02.-)
  Syndenhamovu choreu (I02.-)

 • G25.6 Mimovôľové zášklby - tiky vyvolané liečivom a ostatné mimovôľové zášklby - tiky organického pôvodu
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo príčinným faktorom.

  Nezahŕňa:
  Gillesov de la Touretteov syndróm (F95.2) tiky NS (F95.9)

 • G25.8 Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
  Syndróm nepokojných nôh
  Syndróm stuhnutého človeka

 • G25.9 Nešpecifikovaná extrapyramídová porucha a porucha hýbavosti
 • G25 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti