DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti (G20 - G26)

G24 Dystónia

Zahŕňa:
dyskinéziu

Nezahŕňa:
atetoidné mozgové ochrnutie (G80.3)

 • G24.0 Dystónia vyvolaná liečivom
 • Oneskorená dyskinézia
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.
 • G24.1 Idiopatická familiárna dystónia
  Idiopatická dystónia NS
 • G24.2 Idiopatická nefamiliárna dystónia
 • G24.3 Spastický tortikolis
  Nezahŕňa: tortikolis NS (M43.6)
 • G24.4 Idiopatická orofaciálna dystónia
  Orofaciálna dyskinézia
 • G24.5 Blefarospazmus
 • G24.8 Iná dystónia
 • G24.9 Nešpecifikovaná dystónia
  Dyskinézia NS
 • G24 Dystónia